KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng của chúng tôi không chỉ đến từ những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, mà còn đến từ những thương hiệu quốc tế ở các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tài liệu minh họa, 3DCG, 3D-CAD, sản xuất video, tạo hình ảnh chuyển động bằng máy tính, sản xuất nội dung tương tác, thiết kế thiết bị và máy móc.

Khám phá dịch vụ Thế mạnh của chúng tôi

Hiện tại chúng tôi tập trung vào việc nâng cao giải pháp chuyên nghiệp cho trang web và nội dung trên máy tính bảng

Autombile industries

Nếu bạn cần 3DCG, tài liệu kỹ thuật, trang web và nội dung trên máy tính bảng để thúc đẩy hoạt động tiếp thị

showcase

Công việc của chúng tôi

Chúng tôi tạo các giải pháp trang web & máy tính bảng chuyên nghiệp cho việc kinh doanh riêng của bạn trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp. Chúng tôi không chỉ hợp tác với những khách hàng đến từ ngành công nghiệp ô tô mà còn với cả các thương hiệu quốc tế của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi cung cấp các tài liệu kỹ thuật hiện đại thông qua công việc của nhiều bộ phận.