Với Kupu bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu hướng dẫn hoặc danh sách các công việc cần thực hiện

Tin tức Kupu đã chính thức được lựa chọn làm công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ ở các nước châu Á của công ty Toyota Motor Asisa Pacific.

Biến kiến thức của bạn thành tài liệu
chỉ trong nháy mắt


Bất cứ ai cũng có thể tạo trình tự thao tác, danh sách các việc cần làm (checklist),
tài liệu đào tạo một cách đơn giản.

Kupu giúp giải quyết những lo lắng dưới đây

Không có thời gian

Chất lượng không đồng đều do người tạo

Không thể sử dụng hiệu quả
tài liệu hướng dẫn

Công việc vô cùng đơn giản,
có thể thực hiện ngay lập tức

Chỉ cần nhập vào mẫu có sẵn là bạn đã có thể tạo được tài liệu một cách đơn giản

Có thể chia sẻ bất cứ lúc nào chỉ với một cú nhấp

Bạn có thể chia sẻ ngay tài liệu mà mình tạo bằng cách nhấn nút "Share",
việc cập nhật cũng vô cùng dễ dàng

Thay đổi nhanh chóng danh sách các việc cần làm

Có thể thiết kế các mục cần làm bên trong trình tự thực hiện

Dù 1 người hay nhiều người đều có thể sử dụng được

Tiền đề của Kupu là chia sẻ với mọi người nên dù là 1 người hay nhiều người
vẫn có thể sử dụng được.

Các gói dịch vụ có thể chọn

Bạn có thể lựa chọn chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Có thể phân chia chức năng mà người dùng có thể sử dụng, chẳng hạn như "quyền chỉnh sửa" sẽ có thể tạo/chỉnh sửa tài liệu, "quyền xem" chỉ có thề xem.

Bảng phí hàng tháng của 1 người dùng

Dùng thử 2 tuần

0 Yên

Chức năng tạo

Chức năng xem

Chèn handwriting/video

Chèn handwriting

Chức năng kiểm tra

Đánh dấu chọn

Xuất kết quả kiểm tra

-

Số lượng tài liệu có thể tạo

10

Lưu trữ

1GB/1 người dùng

Light

Chỉnh sửa

1,590 Yên/tháng

Xem

790 Yên/tháng

Chức năng tạo

Chức năng xem

Chèn handwriting/video

Chèn handwriting

 Chức năng kiểm tra

 Xuất kết quả kiểm tra

 Số lượng tài liệu có thể tạo

Không giới hạn

 ストレージ

5GB/1 người dùng

Standard

 

1,990 Yên/tháng

 

990 Yên/tháng

Chức năng tạo

Chức năng xem

 Chèn handwriting/video

 Chức năng kiểm tra

 Xuất kết quả kiểm tra

 Số lượng tài liệu có thể tạo

Không giới hạn

 Lưu trữ

30GB/1 người dùng

Professional

 

2,990 Yên/tháng

 

1,490 Yên/tháng

Chức năng tạo

Chức năng xem

 Chèn handwriting/video

 Chức năng kiểm tra

Đánh dấu chọn

 Xuất kết quả kiểm tra

 Số lượng tài liệu có thể tạo

Không giới hạn

 Lưu trữ

30GB/1 người dùng

Enterprise

 

3,390 Yên/tháng

 

1,690 Yên/tháng

Chức năng tạo

Chức năng xem

 Chèn handwriting/video

 Chức năng kiểm tra

 Xuất kết quả kiểm tra

 Số lượng tài liệu có thể tạo

Không giới hạn

 Lưu trữ

30GB/1 người dùng

Phí ban đầu

Chỉ trả cho lần đầu đăng ký100,000 Yên

+ Lựa chọn

Thêm bộ nhớ lưu trữ  50,000 Yên/1TB

Môi trường hoạt động khuyến khích

Trình duyệt Google Chrome / Google Chrome App
PC Windows Windows 7 / Windows 10
Macintosh macOS Sierra
Tablet iPad (thế hệ 6) iPadOS 13
(Cần kết nối internet.)
(Trên môi trường khác môi trường khuyến khích nói trên, có khả năng Kupu sẽ không hoạt động đúng.)
(Trong các bản đưa ra thị trường tiếp theo, chúng tôi dự định sẽ lần lượt hỗ trợ cho các môi trường khác nhau.)

Liên hệ


Nếu bạn có vấn đề gì chưa rõ, hãy liên hệ với chúng tôi.